INTRODUKTIONSKURS I 

3D PRINTING


Vi välkomnar Dig som är nyfiken amatör liksom Dig som vill komma

igång och använda verktyget professionellt i företaget.

Kursen är ett innovativt och motiverande tillfälle för dig som vill

komma igång. Du behöver inga särskilda förkunskaper utom vanlig

datorvana. Du kommer att få lära dig hela processen från skissarbete

till 3d-modelltillverkning.

Ekodesign och miljötänk är våra ledstjärnor så vi använder bara

nedbrytbar plast av majs till modellarbetet, även andra material

undervisas om.

INNEHÅLL

  • Ide- och skissarbetet ur 3d-perspektivet

  • Genomgång av programvaror; Fusion, Meshmixer, Cura

  • Materialkunskap

  • Processgången från ritning till modell

  • Enklare underhåll av maskiner

  • Programvarorna i kursen;  Fusion, Meshmixer ,Cura

Välkommen med frågor och på kurs!

PRIS: Heldag 1500 kr


Svensk Konst arrangerar kurs i 3D-teknik. Henrik Svensk är konstnärmed egen designtillverkning på Svensk Konst. Sedan år 2018 finnshan med egen konstverkstad i Stockholm, Danderyd. 


I grunden är hanutbildad i maskinteknik på KTH. Kombinationen konst ochmaskinteknik ger bästa förutsättningar för den kreativa processenmed vidare härledning in i den tekniska tillverkningen. Designkonceptoch prototyptillverkning är ett dagligt arbete på konstverkstadenSvensk Konst. 


Många firmor och företag står inför tröskeln att viljalansera och exponera sin egen produktion som kräver kunskap om3d-teknisk modelltillverkning. På kontoret och konstverkstaden medfull maskinteknisk utrustning i Danderyd har du chans att i kursform tadel av den kunskap som behöver spridning för vidare innovativproduktutveckling i samhället.

INTRESSELISTA FÖR KURS

Name:

Phone:

Email:

Message: